Vyšetření

Dopravněpsychologické vyšetření trvá přibližně 3 hodiny, v závislosti na vašem individuálním pracovním tempu. Čekají vás výkonové testy, testy osobnosti, přístrojová zkouška a diagnostický rozhovor. Na závěr proběhne individuální konzultace a rozbor výsledků. Závěrečný písemný posudek z vyšetření, v podobě stručného závěru o psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel, obdržíte hned po vyšetření.

Termíny dopravně-psychologického vyšetření je nutné dohodnout předem telefonicky nebo e-mailem. Čas vyšetření je individuální. Lze se domluvit i na vyšetření v sobotu dopoledne.

K vyšetření je potřeba si s sebou přinést:

  • výpis z evidenční karty řidiče
  • doklad totožnosti - občanský průkaz nebo cestovní pas
  • v případě potřeby brýle
  • řidiči, kteří žádají o vrácení řidičského oprávnění (12 bodů) nebo prominutí zbytku sankce zákazu řízení, si musí s sebou vzít posudek od praktického lékaře o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel -  ne starší 30 dní

Pro optimální výsledky vyšetření je vhodné:

  • být dostatečně odpočinutý
  • v plné psychické a fyzické kondici
  • min. 12 hod před vyšetřením nepožívat alkoholické nápoje ani jiné omamné látky